INTERNI PRITOŽBENI POSTOPEK

Morebitne pritožbe glede opravljanja poslov zavarovalnega zastopanja lahko zavarovalec uveljavlja v pritožbenem postopku pred podjetjem FINANČNA VARNOST d.o.o.

Pritožba se poda ustno ali v pisni obliki – po pošti ali na elektronski naslov: [email protected]. O pritožbi odloča pritožbeni organ skladno s Pravilnikom o internem pritožbenem postopku pri podjetju Finančna varnost d.o.o. Pravilnik je objavljen na spodnji povezavi.Prav tako ima vsaka zavarovalnica vzpostavljen notranji postopek za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev ter drugih upravičencev iz zavarovanj. Informacija o notranjem postopku reševanja sporov je objavljena v zavarovalnih pogojih zavarovalnice.

STRAN JE TRENUTNO V IZDELAVI